Giải pháp

Tự vận hành

Kiểm soát dữ liệu của bạn, mọi thứ đều nằm trên server của bạn

Tương thích cao

Tương thích với

  • Đa số web cam
  • Các camera Sony
  • Các camera dựa trên board của Texas Instruments

Tính năng

Quản lý camera

Quản lý nhiều camera, xem trên bản đồ, truy vấn dữ liệu theo dõi (ngày giờ, đối tượng, v.v…)

Nhận diện khuôn mặt

Nhận xiết ai đã ra vào, ngày tháng và giờ giấc

Nhận diện biển số xe

Nhận dạng biển số xe tiếng Hàn

Bắt tay làm việc

Hãy cho chúng tôi biết ý tưởng của bạn và mục tiêu của doanh nghiệp. Chúng tôi sẽ liên hệ lại và bắt đầu làm việc